Pravila ponašanja u školi

Izvod

 1. Poštovanjem pravila ponašanja u Školi obezbjeđuje se nesmetan rad, pojačana bezbjednost učenika i očuvanje školske imovine, čime se podiže opšta i radna disciplina, povećava uspjeh učenika i ugled Škole.
 2. Ponašanje i odnosi učenika, zaposlenih i roditelja zasnivaju se na njihovom međusobnom razumijevanju i uvažavanju.
 3. U Školi su zabranjene aktivnosti kojima se vrši diskriminacija po bilo kom osnovu, kao i stranačko organizovanje. U Školi nije dozvoljeno djelovanje sekti.
 4. Učenici, zaposleni, roditelji učenika i druga lica dužni su da se ponašaju prije svega i na način i u skladu sa Pravilnikom o mjerama za sprovođenje zaštite i bezbjednosti učenika za vrijeme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje Škola, kao i da se staraju o sprovođenju tih mjera.
 5. Prava učenika ostvaruju se u skladu sa Zakonom i Statutom Škole, a Škola je dužna da obezbijedi njihovo ostvarivanje.
 6. Ako smatra da mu je neko pravo uskraćeno, učenik množe zatražiti zaštitu tog prava od direktora škole, kao i pomoć odjeljenskog starješine, padagoga, odnosno psihologa škole.
 7. Učenik je dužan da čuva od oštećenja i uništenja đačku knjižicu, svjedočanstvo i druge javne isprave koje izdaje Škola.
 8. Učenik je dužan da roditelju, odnosno staratelju da na uvid đačku knjižicu u koju odjeljenski starešina unosi razna obavještenja, uspjeh, eventualno izrečenu vaspitno-disciplinsku mjeru i drugo.
 9. Učenik ne smije da prepravlja i dopisuje podatke na ispravama koje Škola izdaje.
 10. Učenik koji se neprimjereno grubo , agresivno sl. ponaša prema učenicima, zaposlenima i trećim licima podliježe disciplinskoj odgovornosti u skladu sa Zakonom, Statutom Škole i drugim opštim aktima Škole.
 11. Učenici, roditelji učenika i treća lica u zbornicu i druge službene prostorije Škole ulaze samo po odobrenju dežurnog nastavnika, odnosno službenog lica.
 12. 12. Odnosi među učenicima zasnivaju se na principima iskrenog drugarstva, međusobnog poštovanja i kulturnog ophođenja.
 13. Učenici su odgovorni za svoje ponašanje prema drugim učenicima, roditeljima, nastavnicima i drugim zaposlenim ili na drugi način angažovanim licima u Školi.
 14. Učenici su obavezni da uredno pohađaju časove dopunske i dodatne nastave u koje su, prema individualnim potrebama, uključeni, kao i sve probe za koncertnu i javnu djelatnost škole.

U Banjoj Luci, 01.9.2014. godine